VISIE & MISSIE

Missie

In de snel veranderende IT wereld zijn we de kennispartner die u adequate IT ondersteuning en oplossingen levert teneinde uw bedrijfsprocessen maximaal efficiënt te organiseren.

Visie

ICT is één van de meest kritische bouwstenen teneinde de efficiëntie van uw bedrijfsprocessen te waarborgen.

De juiste geïntegreerde oplossingen voor uw specifieke situatie

Er bestaan vandaag tientallen oplossingen voor elk aspect van uw ICT omgeving. Vanuit de ervaring van onze kennismedewerkers en in samenspraak met onze partners, bepalen wij na een grondige analyse van uw behoefte, de omgeving die best beantwoordt aan uw eisen en verwachtingen. We baseren onze oplossingen maximaal op open standaarden teneinde flexibiliteit en onafhankelijkheid te garanderen.

Professionele efficiënte ondersteuning op maat van uw onderneming

Doordat we de totaaloplossing, en de beheersbaarheid hiervan, op maat van uw bedrijf uittekenen kunnen we u een uiterst efficiënte ondersteuning bieden.

NIEUWS

CareTVppt
  • October 16, 2015

Care Solutions lanceert CareTV

Care Solutions lanceert, naar aanleiding van de beurs Expo 60+, CareTV. Met CareTV bent u in staat om, via het Broadcast Center van Telenet, informatie te delen via de Tv’s van uw bewoners. Denk hierbij aan : het menu van

Lees Meer

ETHISCH ONDERNEMEN

Ethisch ondernemen beschouwen we als een evidentie, Care Solutions onderschreef daarom het Etic handvest. Het Etic handvest voor ICT leveranciers beschrijft 7 gedragscodes.

  1. Goederen en diensten aanbieden die beantwoorden aan de behoeften van mijn klant
  2. De omvang van het project duidelijk omschrijven
  3. Transparantie bieden over kosten en termijnen
  4. Contractuele bepalingen strikt naleven
  5. Informeren over hulpmiddelen en competenties
  6. Bescherming bieden indien blijkt dat het onmogelijk is de opdracht te voltooien
  7. Duidelijke informatie verschaffen over de intellectuele eigendomsrechten van de klant

Lees meer: http://www.etic-handvest.be

GEKWALIFICEERD TEAM

Het Care Solutions team bestaat uit:

IT technicians/ consultants

De IT technici vormen het hart van Care Solutions. Ze zijn thuis in de diverse domeinen van een hedendaags IP netwerk (security, storage, servers, Wifi, VoIP, operating systems, virtualisatie, etc.). Er wordt voor ieder een individueel aangepast opleidingstraject voorzien zodoende de klant steeds de beste oplossing krijgt aangereikt door onze gecertificeerde medewerkers.

Leiding en service management

In functie van de aard van de projecten/ audits die worden uitgevoerd stellen we een projectteam samen. Deze bestaat veelal uit een of meerdere technici/ consultants en een projectleider. Zo kunnen we garant staan voor het aanbieden van de juiste oplossing die tijdig en correct geïmplementeerd wordt.

De service manager zorgt voor de supervisie van de behandelde cases op de supportdesk en de naleving van de SLA voorwaarden.

Sales, logistiek en accounting

De medewerkers sales, logistiek en accounting zorgen voor een vlotte doorloop in het proces van bestelling, diensten- en goederenlevering t.e.m. de facturatie.

VACATURES

Care Solutions is steeds op zoek naar gedreven systeem- of netwerkbeheerders om het team uit te breiden.

Heb je een passie voor ICT en zoek je een jonge, dynamische werkomgeving waar nauwkeurig werken, teamplay, een vlotte communicatie en voortdurend leren de basis vormen van uw persoonlijke groei en onze klantentevredenheid stuur dan graag je CV naar hr (at) myrtus.be

 

Wij leren graag experts kennen op vlak van netwerking, Wifi, Voice over wifi, Windows OS, …., management, HP switching, VLAN!

PARTNERS & CERTIFICATEN